Back

Persbericht - 5 July 2023

Belgische gewestelijke investeringsmaatschappijen verlenen kmo’s ruim € 600 miljoen nieuwe kredieten dankzij EIF en InvestEU

GEZAMENLIJK PERSBERICHT
Brussel, 5 juli 2023

  • Dankzij garanties van het EIF kunnen de drie gewestelijke investeringsmaatschappijen van België – PMV, Wallonie Entreprendre en finance&invest.brussels – tot € 608,5 miljoen financiering verstrekken.
  • De overeenkomsten kwamen tot stand met de steun van het programma InvestEU, dat tot doel heeft tussen 2021 en 2027 meer dan € 372 miljard aan bijkomende investeringen te genereren.
  • De gewesten leggen bij de kredietverstrekking verschillende thematische klemtonen, zoals startkapitaal, beginnende bedrijven en leningen voor innovatie- en duurzaamheidsinitiatieven van kleine ondernemingen.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) heeft vier nieuwe garantieovereenkomsten gesloten met de PMV-groep, Wallonie Entreprendre en finance&invest.brussels, die worden gedekt door het programma InvestEU van de Europese Unie. Vandaag vond in Brussel de ceremoniële ondertekening plaats van de verschillende overeenkomsten met de Belgische gewestelijke investeringsmaatschappijen die € 608,5 miljoen nieuwe financiering vrijmaken voor kleine bedrijven in heel België, van microfinanciering tot kredieten voor kleine midcapbedrijven.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt de groep finance&invest.brussels een directe garantie voor € 78 miljoen aan nieuwe kredieten aan kleine ondernemingen. De steun van InvestEU voor deze transactie legt de nadruk op het concurrentievermogen van kmo’s en duurzaamheid. finance&invest.brussels zal meer bepaald startkapitaal verstrekken en beginnende bedrijven ondersteunen met achtergestelde kredieten.

In Vlaanderen dekt een directe EIF-garantieovereenkomst met de PMV-groep een kredietportefeuille van € 132,5 miljoen. Met de steun van het programma InvestEU zal de transactie helpen om kmo’s competitiever en duurzamer te maken, de culturele en creatieve sector meer te ondersteunen en microfinanciering te verstrekken. PMV zal achtergestelde kredieten verlenen in heel het Vlaamse gewest, met een focus op micro-ondernemingen, start-ups, zelfstandige ondernemers en bedrijven in de mediasector. Wallonie Entreprendre heeft met het EIF twee aparte door InvestEU ondersteunde transacties gesloten, die samen bijna € 400 miljoen nieuwe kredieten aan bijna 2.500 Waalse bedrijven waarborgen. Een directe garantie dekt een portefeuille van € 28 miljoen aan kredieten. Een tegengarantie waarmee Wallonie Entreprendre zelf kredietportefeuilles van andere financiële tussenpersonen zal garanderen, zal naar verwachting tot € 370 miljoen nieuwe kredieten voor kleine ondernemingen opleveren. InvestEU steunt deze transacties omdat beide garanties het concurrentievermogen van kmo’s verbeteren en in de tegengarantiestructuur de nadruk ligt op innovatie, digitalisering en duurzaamheid

Achtergrondinformatie

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van micro-ondernemingen en kmo’s door hen te helpen toegang te verkrijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten, die met name op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol draagt het EIF bij aan het najagen van belangrijke EU-beleidsdoelen zoals concurrentievermogen en groei, innovatie en digitalisering, maatschappelijke impact, vaardigheden en menselijk kapitaal, klimaatactie en milieuduurzaamheid.

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van cruciale langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzaam economisch herstel. Het helpt ook private investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de Europese Unie, zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie. Het InvestEU-programma brengt de vele financiële instrumenten van de Europese Unie die momenteel beschikbaar zijn om investeringen in de EU te ondersteunen, onder één dak samen, waardoor de financiering van investeringsprojecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler wordt. Het InvestEU-programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die met de garantie van € 26,2 miljard uit de EU-begroting in projecten zullen investeren. De volledige begrotingsgarantie zal worden ingezet om de investeringsprojecten van de uitvoerende partners te steunen, waardoor hun risicodragende capaciteit wordt vergroot en er minstens € 372 miljard aan extra investeringen kan worden aangetrokken.

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap die de financieringsmix voor in Brussel gevestigde ondernemingen faciliteert en aanvult, met een duidelijke nadruk op een aantal belangrijke sectoren die duurzame economische ontwikkeling en banencreatie bevorderen. Het bedrijf biedt concrete oplossingen voor de financiële behoeften van ondernemers door op cruciale momenten in hun ontwikkeling leningen, kapitaal of garanties te verstrekken. Die financieringsoplossingen zijn gericht op start-ups, scale-ups en kmo’s, maar ook op micro-entiteiten en coöperatieve vennootschappen.

PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij die de economische toekomst van Vlaanderen vormgeeft. PMV financiert veelbelovende bedrijven doorheen hun groeitraject van start-up tot internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed zakenplan en solide managementteam door kapitaal, leningen en garanties te verstrekken. Met en voor de regering realiseert het ook, samen met diverse partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beheert een portefeuille ter waarde van 1,7 miljard euro.

Wallonie Entreprendre bevordert de economische ontwikkeling van Wallonië door ondernemerschap te promoten en in Wallonië gevestigde bedrijven te ondersteunen en financieren in een brede waaier van sectoren, waaronder levenswetenschappen, deeptech, energie en lucht- en ruimtevaart. Samen met private investeerders verstrekt het kapitaal en krediet aan bedrijven van elke omvang en in verschillende ontwikkelingsfasen. Op die manier draagt WE bij aan de ontwikkeling van ecosystemen die werkgelegenheid scheppen, waarde creëren en nieuwe investeringen aantrekken.

Citaten

Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “InvestEU is een essentieel instrument om de nodige financiering te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa. Deze vier overeenkomsten zullen de toegang tot financiering voor kmo’s in België verbeteren en onderstrepen onze vastberadenheid om hun groei en banenpotentieel te versterken. Zij stimuleren de regionale ontwikkeling, vergroten het concurrentievermogen, zwengelen innovatie aan en bevorderen de werkgelegenheid.”

“Transacties zoals deze slaan een brug tussen de lokale realiteit en wat Europa kan doen om ambitie en ondernemerschap financieel te ondersteunen,” zei Roger Havenith, adjunct algemeen directeur van het EIF. “Het EIF ondersteunt al sinds zijn oprichting Belgische kmo’s in alle gewesten van het land en zal zijn aanbod voor financiële tussenpersonen blijven uitbreiden met zowel sectorspecifieke producten als transacties die speciaal gericht zijn op klimaatactie.”

Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB-groep, verklaarde: “Belgen zijn bijzonder creatief, maar dat garandeert op zich nog niet dat een onderneming een succes wordt. Gewestelijke investeringsmaatschappijen spelen in België een sleutelrol om ideeën tot leven te brengen en wij zijn heel blij dat het EIF, mede dankzij het programma InvestEU van de Europese Commissie, financiering kan kanaliseren naar waar die nodig is.”

 Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels, benadrukte: “Wij zijn verheugd dat deze garanties er zijn. Zij zullen ons in staat stellen het Brusselse ecosysteem verder te ondersteunen. Dit programma bevordert de transitie naar een duurzamere economie voor het Brussels Gewest.” Adjunct CEO Franc Bogovic voegde daaraan toe: “Deze nieuwe garantie zet de rol van Brussel als belangrijk regionaal centrum voor start-ups extra kracht bij en stelt ons in staat om initiatieven in een vroeg stadium te ondersteunen.”

Michel Casselman, algemeen manager van PMV, bevestigde:“De garanties van het EIF hebben reeds bewezen een belangrijke hefboom voor onze Vlaamse kmo’s te zijn. Het delen van risico’s tussen het Europese en het lokale niveau is een echte hulp gebleken om voor onze bedrijven private financiering aan te trekken, ook in sectoren die gewoonlijk als te riskant worden beschouwd. De garanties illustreren dan ook perfect dat publieke financiering een goede aanvulling is om aan de behoeften van de private markt te voldoen.”

Jean-Pierre Di Bartolomeo, lid van het directiecomité van Wallonie Entreprendre, verklaarde: “Deze unieke vorm van financiering, die Europese en regionale middelen combineert, zal onze bedrijven in staat stellen om zich verder te ontwikkelen, te groeien, internationaal door te breken en banen te creëren. Dit product sluit aan bij onze ambitie om onze bedrijven bij te staan in onze drie gewesten en ligt ook volstrekt in de lijn van het Waalse Herstelplan, dat sterk inzet op de ontwikkeling van het bedrijfsleven.”

Perscontacten

Europees Investeringsfonds (EIF):
Sabine Parisse, s.parisse@eib.org, tel.: +352 621 459 159
Tim Smit, t.smit@eib.org, tel.: +352 691 286423
Website: www.eif.org/press — Persdienst: +352 4379 21000 — press@eib.org

Europese Commissie:
Flora Matthaes, flora.matthaes@ec.europa.eu, +32 229 83951

PMV-groep:
Filip Clarisse, filip.clarisse@pmv.eu, +32 498 63 05 91, www.pmv.eu

Wallonie Entreprendre:
Nathalie Lafontaine, nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be, +32 476 93 38 49

finance&invest.brussels:
Melusine Baronian, m.baronian@finance.brussels, tel.: +32 477 55 83 32, www.finance.brussels

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: