Back

Persbericht - 29 April 2023

Lancering van een platform om de impact van een bedrijf te meten

Platform voor het scoren van de impact 

PERSBERICHT 29 april 2023

Brussel, 29 april 2023. finance&invest.brussels en Greenomy lanceren een intelligent en geautomatiseerd platform om het duurzaamheidsprofiel van een onderneming te beoordelen, volgens de Europese normen en zonder administratieve rompslomp. De digitalisering van dit unieke systeem is mogelijk dankzij de combinatie van de impactinvesteringservaring van de regionale invest en de technologische innovatie van de Brusselse scale-up. Het nieuwe analyse-instrument, dat is samengesteld uit niet-financiële criteria, maakt het mogelijk om andere risico’s en opportuniteiten van een onderneming te identificeren en te beheersen. Het verbetert ook de kans op succesvolle investeringen. Het gebruik van het nieuwe platform wekt al de belangstelling van veel Belgische financiële spelers, waaronder het FPIM.

Momenteel zijn veel ondernemingen nog te veel gericht op financiële prestaties op korte termijn, ten nadele van hun ontwikkeling op lange termijn en hun ESG-implicaties, d.w.z. op milieu-, sociaal en maatschappelijk gebied. De Europese verordening ter versterking van de duurzaamheidseisen (CSRD) voor bedrijven en economische en financiële actoren zal echter vanaf 2024 van toepassing zijn. De CSRD zal bedrijven, voornamelijk grote bedrijven, verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen over hun ESG-prestatie-indicatoren. Een lange en moeizame administratieve formaliteit die nu dankzij de technologie wordt vereenvoudigd.

Op instigatie van de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie en in het kader van haar herkapitalisatie in december 2020, heeft finance&invest.brussels het voortouw genomen in de ontwikkeling van een duurzame beleggingsstrategie onder de naam Impact Scoring Platform (ISP). De samenwerking met de scale-up Greenomy, die in maart 2022 van start ging, heeft het mogelijk gemaakt een digitale tool te verfijnen en te ontwikkelen die de ESG-criteria van ondernemingen op een standaard manier evalueert en potentiële beleggers ook een nauwkeurige analyse van hun duurzaamheid biedt. Terwijl deze aanpak steeds gebruikelijker wordt in de financiële sector, is finance&invest.brussels een voorloper in België, maar ook op Europese schaal, in de ontwikkeling van een model dat anticipeert op de vereisten van de Europese regelgeving op een manier die aangepast is aan de realiteit van start-ups, scale-ups en KMO’s.

Via dit niet-financiële analyse-instrument worden de beste praktijken op het gebied van duurzaamheid aan de ondernemingen voorgesteld en kunnen zij zich in die zin verbeteren.

Concreet stelt de PSI, ontwikkeld in samenwerking met de ULB en op maat gemaakt voor elke sector op basis van bestaande normen en besprekingen met investeringsfondsen, verzekeraars en andere belangrijke spelers, dankzij een intelligente segmentering een raster van gepopulariseerde criteria voor met een honderdtal vragen, tegenover een duizendtal vragen in de klassieke modellen. De onderneming beantwoordt zo rechtstreeks aan een vragenlijst over de ESG- en impactaspecten van haar activiteit en kan deze jaarlijks actualiseren zonder administratieve rompslomp.

Met de oplossing van Greenomy, waarin alle door de Europese Unie vastgestelde ESG-rapportagestandaarden (NFRD/CSRD, EU Taxonomy, SFDR) zijn geïntegreerd, kan finance&invest.brussels voortaan de duurzaamheid van zijn beleggingen op een gestandaardiseerde manier beoordelen en hierover rapporten opstellen.

Daarbij vult de Brusselse invest haar financiële analyse aan met niet-financiële criteria. Dankzij deze aanpak konden al meer dan 150 financiële analyses worden uitgevoerd van bedrijven die financiering zoeken.

“Het Impact Scoring Platform wil een standaard worden – gemeenschappelijke woordenschat, gemeenschappelijke methodologie – voor investeerders op de Belgische markt. De investeerder die “duurzaam” investeert, ziet niet af van winstgevendheid, maar voegt gewoon één of meer duurzaamheidscriteria toe die een positief resultaat op maatschappij en milieu genereren. Hoewel we altijd aandacht hebben gehad voor het potentieel van ondernemingen om banen te creëren, gaan we nu een stap verder, met de ambitie om de voorkeur te geven aan investeringen in projecten die bijdragen tot een meer duurzame, veerkrachtige, sociaal inclusieve en banenscheppende samenleving in het Brussels Gewest”, benadrukt Franc Bogovic, COO van finance&invest.brussels.

“Greenomy is verheugd finance&invest.brussels en het hele Belgische financiële ecosysteem te kunnen helpen betere investeringsbeslissingen te nemen en de milieu- en solidariteitstransitie te versnellen. Dankzij de ESG-infrastructuur van Greenomy kunnen veel Europese ondernemingen en financiële instellingen nu al gemakkelijk hun ESG-prestaties meten en hun reglementaire rapporten opstellen. Vooral dankzij deze rapportage kunnen zij begrijpen hoe zij hun strategie kunnen aanpassen om veerkrachtiger te zijn in het licht van de klimaatverandering en gemakkelijker toegang krijgen tot financiering voor hun overgangsprojecten“, aldus Alexander Stevens, CEO van Greenomy. 

Vandaag staat de expertise ten dienste van het ecosysteem, want het Impact Scoring Platform is voorgesteld aan verschillende publieke en private fondsen en aan verschillende Brusselse instellingen. Het FPIM, die al met Greenomy samenwerkt voor zijn duurzaamheidsverslag, heeft al belangstelling getoond voor het PSI en zou zeer binnenkort moeten volgen.

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: