Back

In de pers - 4 November 2019

WHITE FUND, nieuw Belgisch medtech-fonds, haalt € 20 miljoen op

PERSBERICHT
4 november 2019

Luik, 4 november. WHITE FUND is een nieuw Belgisch early-stage particulier investeringsfonds dat zich volledig concentreert op de sector van de medical devices. De financiële draagkracht van WHITE FUND bedraagt € 20 miljoen. Het fonds wil een tiental veelbelovende medtechprojecten in België financieren.

De medtechsector, die de engineeringwetenschappen ten dienste stelt van de medische wereld, nam de laatste jaren een hoge vlucht. De sector streeft naar een positieve impact op de gezondheidszorg door middel van instrumenten, software, implantaten of uitrusting met toegevoegde waarde op diverse niveaus: ondersteuning bij het stellen van diagnoses, therapeutische oplossingen, vereenvoudiging van de medische praktijk, optimalisatie van het zorgtraject van de patiënt, …

Het idee voor de oprichting van WHITE FUND is afkomstig van Joanna Tyrekidis en Benoit Fellin, twee specialisten in de begeleiding en financiering van technologie-start-ups en investeringsverantwoordelijken bij Noshaq (het vroegere Meusinvest). Er is een vraag naar een gestructureerd en structurerend particulier fonds dat in staat is om de vroege ontwikkelingsfasen van medtechprojecten te ondersteunen.

Medtechbedrijven vertonen een eigen levenscyclus en economische realiteit, met specifieke uitdagingen, onder andere inzake regelgeving. Men dient hiermee rekening te houden in een zeer vroege fase, vanaf de structurering van het project,” aldus Joanna Tyrekidis en Benoit Fellin. “Maar het gaat ons om meer dan financiering. Wij wilden een project ontwikkelen dat meer algemeen tegemoetkomt aan de zwakke punten die veel van deze bedrijven in deze ontwikkelingsfase vertonen.

Nadat zij hun ideeën hadden afgetoetst bij erkende ondernemers uit dit domein, startten zij in oktober 2018 hun fondsenwerving. Zij wilden niet alleen belangrijke Belgische financiële partners enthousiast maken, maar ook partners uit de sector zelf, met toegang tot experts in de gezondheidszorg en tot artsen, om alle deelnemende bedrijven een aanzienlijke toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Twaalf maanden later is de oprichting van WHITE FUND een feit, met een eerste closing op € 20 miljoen. De investeerders van het fonds omvatten onder andere Marc Nolet, SFPI-FPIM, Invest For Jobs, finance&invest.brussels, Noshaq, Ogeo Fund, Solidaris en het CHU van Luik. WHITE FUND heeft de ambitie om de volgende maanden nog € 10 miljoen aan extra middelen op te halen.

Concreet zal WHITE FUND gedurende 5 jaar jaarlijks in 2 of 3 dossiers investeren, telkens voor € 2 miljoen tot € 3 miljoen per project, in 2 of 3 financieringsronden. België zal de geografische investeringshorizon zijn, maar deelname in opportuniteiten in aangrenzende zones is niet uitgesloten. Er wordt vooral gemikt op “early stage” ondernemingen die minstens over een proof-of-concept van hun technologie en objectieve tractie-indicatoren voor de markt beschikken. Er liggen momenteel een vijftiental projecten ter studie op domeinen als medische beeldvorming, cardiologie of het opsporen van ademhalingsproblemen.

WHITE FUND stelt zich tot doel om de pre-commercialisering van projecten en de start van de verkoop daadwerkelijk te ondersteunen, met een exitdoelstelling van 5 tot 7 jaar. Investeringsaanvragen worden geanalyseerd en opgevolgd door een selectiecomité met experts uit de medtech- en investeringssectoren, naast een team professionals met complementaire profielen en ervaring.

WHITE FUND is een Belgisch fonds dat zijn nationaal karakter ten volle uitspeelt. België beschikt over zeer sterke competenties, met hooggekwalificeerde ingenieurs, hoogwaardige opleidingen, een hoge gezondheidszorgkwaliteit, internationaal gerenommeerde medisch specialisten en chirurgen, expertisecentra voor klinische studies in verband met nieuwe technologieën, een uitgebreid netwerk van KMO’s en een historische aanwezigheid van grote spelers op dit domein. “Onze aandeelhouders investeren in een gespecialiseerd fonds dat hen niet alleen uitzicht op financieel rendement biedt, maar ook bijdraagt aan de structurering van een sterk ecosysteem en het creëren van banen.

Momenteel wordt de Raad van Bestuur van het fonds samengesteld. Hij zal worden voorgezeten door een onafhankelijk bestuurder met aanzienlijke ervaring op het domein van de gezondheidszorg.

http://whitefund.be/

Contactgegeven
Joanna Tyrekidis – j.tyrekidis@whitefund.be – 0473/84.12.51
Benoit Fellin – b.fellin@whitefund.be – 0473/84.11.59

Over Noshaq
Noshaq is de financiële referentiepartner voor de oprichting en ontwikkeling van KMO’s in Luik en omgeving. In de loop der jaren heeft Noshaq een reeks financieringsvehikels ontwikkeld die zijn aangepast aan specifieke behoeften, de markttrends en de strategie van Noshaq. De dienstverlening van Noshaq (kapitaal – lening – leasing) wordt steeds bepaald door de vereisten en behoeften van de eigenaar-investeerder. Het doel is altijd om een hefboomeffect op de ontwikkeling van de onderneming te creëren.
https://www.noshaq.be/

Over finance&invest.brussels
Finance&invest.brussels is een Brussels openbaar bedrijf. Het vergemakkelijkt en voltooit de financieringsketen van waardecreërende bedrijven in het Brussels Gewest. Hoe? Door concrete oplossingen te bieden voor de financiële behoeften van ondernemers, op de belangrijkste momenten van hun bestaan: creatie, ontwikkeling, innovatie, internationalisering, milieutransitie, overdracht.
https://www.finance.brussels/

Over Ogeo Fund
Ogeo Fund is het eerste multiwerkgevers-OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) van de 1e pensioenpijler in België. Ogeo Fund verzekert het administratieve, financiële en boekhoudkundige beheer van de pensioenverbintenissen voor meer dan 4.200 huidige of toekomstige pensioengerechtigden die afkomstig zijn uit de acht aangesloten instellingen.
http://www.ogeofund.be/

Over Invest For Jobs
Invest For Jobs (IFJ) is een particulier investeringsfonds dat eind 2015 werd opgericht door de sociale partners van de metaal- en technologiesector, met een kapitaal van 100 miljoen euro. Het is het enige paritair beheerde investeringsfonds in België. Het streeft vooral sociale doelen na: “een redelijk financieel rendement voor hoge sociale winst”! IFJ staat open voor Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen die door hun activiteiten/bedrijfsproject een positieve impact hebben op de tewerkstelling in België. Het gaat om financiële steun op lange termijn, via aandelenparticipaties of leningen.
https://investforjobs.be

Over SFPI-FPIM
FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) is de financiële arm van de federale overheid. Deze federale overheidsholding heeft onder andere als doel om de groei en ontwikkeling van het economische weefsel in België te bevorderen. Ze is actief in verscheidene sectoren en focust onder andere op innovatie in de gezondheidszorg. Ze investeert zowel rechtstreeks (IBA, Istar, PDC*Line Pharma, …) als via een investeringsfonds (Newton Bio Capital, Fund+ en QBIC, …), hetzij door middel van participaties, hetzij via leningen. FPIM heeft reeds voor meer dan 130 miljoen euro geïnvesteerd in meer dan 30 entiteiten uit de sector van de gezondheidszorg.
http://www.sfpi-fpim.be

Staat u aan het hoofd van een start-up, scale-up of KMO en wenst u uw bedrijf financieren?

Beantwoord een paar vragen en ontdek snel alle beschikbare oplossingen !

Bedankt om volgende velden in te vullen:

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen:

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig, wat is de reden van uw registratie ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen

Bedankt voor uw interesse in onze financieringsoplossingen

Bedankt om volgende velden in te vullen:

We zijn nieuwsgierig. Wat is uw motivatie om deze brochure te downloaden ?

Het spijt ons maar we zijn verplicht om u deze vraag te stellen: